Na czym polega projektowanie pali

W budownictwie od ponad 100 lat w Polsce stosuje się pale, o różnych wymiarach i różnych zastosowaniach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz technologii stosowanej do ich produkcji, są wytrzymałe, a ich przewożenie nie stanowi już problemów, gdyż nawet te najdłuższe, czyli ponad 15 metrowe pale są transportowane w częściach, a na placach budowy montowane za pomocą specjalnych wtyczek. Każda budowa oraz jej rodzaj wymaga odpowiednio dobranych pali, dlatego dokonuje się projektowania prefabrykatów, nawet tych o nietypowych wymiarach. Projektowanie pali przebiega zwykle według ustalonego planu, dostosowanego do indywidualnego zamówienia. Plan projektowania zaczyna się od analizy warunków geologicznych oraz ustalenia, jaka będzie maksymalna długość pala. Tak, jak już wcześniej wspomniano, nie ma ograniczeń co długości pali, ale informacja o konkretnych wymiarach pali, które należy zaprojektować wydaje się oczywistą koniecznością. Kolejnym etapem jest ustalenie nośności projektowanych pali, które wykonuje się za pomocą specjalistycznych wyliczeń dostępnymi metodami, np. poprzez wyliczenie wartości jednostkowych oporów dla każdego z wszystkich możliwych osiadań zamawianego pala, albo poprzez wyliczeniu nośności za pomocą określenia liniowej zależności pomiędzy jednostkowymi oporami.

Następnie ustala się liczbę potrzebnych pali dla konkretnego projektu, co wydaje się oczywistym elementem w trakcie projektowania, a kolejno przechodzi się do określenia rozmieszczenia pali pod fundamentami. Po otrzymaniu powyższych informacji oraz wyników wyliczeń nośności pali, projektowanie pali przechodzi do przedostatniej fazy, a mianowicie analizy wyników obliczeń oraz sił przekrojowych w projektowanych palach. Wyniki analizy i obliczeń dadzą inżynierom odpowiedź, na to jakie zamówione konkretnie pale dla indywidualnego projektu będą najodpowiedniejsze. Kolejno dobiera się zbrojenia, odpowiednie dla projektowanych pali. Wszystkie wskazane powyżej fazy są bardzo ważne i należy każdą wykonywać z należytą dokładnością. Rzetelnie zaprojektowane pale przez fachowców będą bowiem wytrzymałe oraz bezpieczne.