Co warto wiedzieć na temat badań geotechnicznych gruntu?

Grunty muszą podlegać różnym badaniom, by można było stwierdzić na przykład to, czy możliwe jest postawienie zabudowy na danym kawałku ziemi. Badania takie nazywane są geotechnicznymi – stworzona w efekcie dokumentacja często musi być podłączona chociażby w przypadku ubiegania się o zgodę na budowę domu jednorodzinnego.

Czym są badania geotechniczne?
Badania geotechniczne to po prostu bardzo szczegółowe badania gruntu, które z reguły przeprowadzane są przez specjalistów geologów. Podczas tego typu badań struktury podłoża, dokonuje się pomiarów między innymi takich jak :
– głębokość położenia tak zwanej warstwy nośnej,
– określenie rodzaju gruntu znajdującego się na danym obszarze,
– określenie poziomu położenia wód gruntowych i ich stanu oraz wahań.
W efekcie możliwe staje się określenie, czy na danym kawałku ziemi zasadne jest stawianie jakikolwiek budynków mieszkalnych, a także jakie należy zastosować fundamenty i rozwiązania techniczne, by budynek był stabilny i dobrze umocowany. Zrobienie tego typu ekspertyzy leży zatem w interesie inwestora – bez tego typu dokumentacji można napotkać na poważne problemy podczas ubiegania się o konkretne pozwolenia na budowę.

W jaki sposób przebiegają badania geotechniczne?
Skoro wykazano już prawdziwą zasadność dokonywania tego typu pomiarów gruntów, warto pokrótce przybliżyć sam proces. Jak zatem przebiegają badania techniczne? Z reguły dokonuje się co najmniej trzech odwiertów na głębokość 2 m, przy czym odwierty te muszą być zrobione poniżej linii planowanych fundamentów. Następnie pobiera się próbki gruntu oraz wody, które są przekazywane do dalszej analizy. Wątpliwości mogą wzbudzić na przykład elementy piasku i żwiru występujące w próbce. Należy dokonać dalszych bardziej szczegółowych pomiarów, tak by wykazać, jakie jest rozmieszczenie i zagęszczenie tego typu podłoża, które nie jest zbyt stabilne dla konstrukcji domu. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań geotechnicznych sporządzana jest opinia, która zawiera zarówno dokładny opis i wnioski, jak również część graficzną. W efekcie dzięki takiej opinii można dobrać odpowiedni sposób stawiania fundamentów dla przyszłego domu lub podjąć decyzję o podpiwniczeniu budynu.